PERSONAL
Born Dec 20th 1971 (Lemvig, Denmark)

EDUCATION
1988 Folkeskoleeksamen (Hardsyssel efterskole)
1991 Studentereksamen (Lemvig Gymnasium)
1999 Master of Science in Biology (Aarhus University)
2003 PhD in Molecular Biology (Aarhus University)

CURRENT POSITION
Associate Professor, Dept. of Biomedicine, Aarhus University
Email: aagaard()biomed.au.dk

PROFESSIONAL LINKS AND PUBLICATIONS
biomed.au.dk/aagaard
researchgate.net/profile/Lars_Aagaard
linkedin.com/in/larsaagaard